Általános tájékoztató

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum feladatai két önálló területre terjednek ki:

  1. Egészségügyi ellátás
  2. Szociális ellátás.

Az általános szakmai cél az illegális drogokat használók ill. más szenvedélyekkel küzdők kezelése, gondozása, ellátása (Célpopuláció az illegális drogokat, valamint a legális szenvedélykeltő szereket abúzusszerűen használók, ill. viselkedési addikciókkal küzdők köre.)
A célcsoport életkora: 10 éves kortól, nemenkénti megkötés nélkül.

A Drogcentrum az egységes szakmai elveken nyugvó és a droghasználók speciális igényeinek széleskörű, komplex kielégítése a kezelési folyamatok egymásra épülő ellátási keretein belül működik. A komplexitás a kívánatos gondozási elemek egyidejű, kombinált alkalmazásában jelenik meg. Ez egyaránt jelenti a fizikai, egészségügyi ellátást, a pszichés gondozást, a szociális munkát és terápiás célú foglalkozást. Mindezek egységesen egy rendszert alkotnak, melynek neve: Integrált ellátási modell. 
Adekvát célkitűzésként a drogok használatának saját elhatározáson alapuló elhagyását, a fizikai és szellemi rehabilitációt vagy habilitációt, a reszocializációt fogalmaztuk meg, amelyek végeredményeként a társadalomba való visszailleszkedést segítik elő.

Az egészségügyi szakellátást az alábbi részlegek végzik:

  • Drogambulancia
  • Rehabilitációs Centrum

A szociális ellátási kötelezettséget az alábbi részlegek végzik:

  • Rehabilitációs Centrum
  • Nappali-szociális ellátó részleg
  • Szenvedélybetegek közösségi ellátása​