Felnőtt addiktológiai rehabilitációs részleg

 

Történet

A felnőtt addiktológiai rehabilitációs részleg 1993-ban kezdte meg működését Deszken. 1999-ig 10 férőhellyel biztosított rehabilitációs szolgáltatást elsősorban ópiátfüggő fiatalok számára. 1999-től – a megnövekedett szükséglet következtében – 12 férőhellyel bővült az ellátás. 2007. szeptember 01-től a Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata megszüntette a deszki telephelyet, és ezt a szolgáltatást 10 aktív krónikus ággyal a drogcentrum szegedi (Fésű u. 4.) telephelyére helyezte át. A Kistérség Többcélú Társulása  Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Szegedi a Szegedi Tudományegyetemmel közös konzorciumban elnyerte a DAOP-4.1/2/b/11 pályázatot, ezáltal megvalósulhatott a szatymazi Rehabilitációs Centrum, amit jelenleg 10, majd a második ütem (előreláthatólag 2015 évvége) megvalósulása után 15 felnőtt és 15 gyermek- és serdülőkorú  vehet igénybe. A pályázat megnyerése lehetőséget biztosított a terápiás közösségi modell kibővítésére és a létszám növelésére.

Filozófiánk
Egy olyan, önkéntességen alapuló bentlakásos közösségi terápiás ellátás biztosítása, amely elősegíti:
 • a rehabilitációdat és visszailleszkedésedet a társadalomba, korábbi közösségeidbe (családodba, a munka világába, barátiadhoz), 
 • életmódod megváltoztatását,
 • az önállóság, az önálló életvitel elsajátításának megtanulását,
 • személyiséged fejlesztését.
 
Tevékenységünk az alábbi területekre koncentrál
 • ügyintézésekben való segítés (pl. TB-ellátás), családi viszonyok rendezése, elfoglaltságok biztosítása, lakhatás megteremtése, pénzbeli ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, jogi ügyekben való támogatás, személyiségfejlesztés (pl. felelősségvállalás fejlesztése),
 • életvezetési ismeretek átadása, pályaorientációs tanácsadás, kommunikációs tréning
 • egészségközpontú életvitelre való nevelés: a segítő kapcsolat keretében történő pozitív, konstruktív szokások kialakításának támogatása,
 • szociális készségek (pl. asszertív kommunikáció) fejlesztése
 • sport- és élményterápiás foglalkozások, strukturált szabadidős és kulturális programok szervezése,
 • a családod megszólítása és normális működésének támogatása: családi beszélgetések, családterápiás ülések megszervezése és tartása, szükség esetén esetmegbeszélő csoportok megszervezése, egyeztetés, folyamatos kapcsolattartás a családoddal, törvényes képviselőddel, az érintett hivatalos szervekkel.
 • tanulmányaid, képzéseid elvégzésében való támogatás, munkavállalásban való segítés, tanácsadás: motiválás, kapcsolattartás oktatási intézményekkel.
Az ellátás komplex,  multidiszciplináris team által biztosított egészségügyi és szociális szolgáltatások kombinációja. A terápia legfőbb célkitűzése a drogok önként vállalt elhagyása, a drogmentes életvitel megtanulása. A választás szabadságának, a helyes életmód alternatíváinak a megtanulása, az egészséges életmód kialakítása és az egyén visszailleszkedése a társadalomba, annak különböző csoportjaiba.
 
Akiket fogadunk
Elsődlegesen Szeged és kistérségéről, de  Magyarország teljes területéről fogadunk klienseket (60/2003-as ESzCsM rendelet előírása alapján).
A szolgáltatást 18 év felettiek vehetik igénybe. Az igénybevétel térítésmentes és önkéntességen alapul.
A szolgáltatások a drogot és alkoholt használó, valamint viselkedési addikcióval (pl. játékszenvedéllyel) rendelkező kliensek számára elérhetőek.
Bekerülés, felvétel:
A felvételi vizsgálat Szegeden, a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum Felnőtt addiktológiai és pszichiátriai gondozójában történik (6726 Szeged, Fésű utca 4.)
A felvételi beszélgetés célja felmérni, a jelentkező motivációját, amely másik nagyon fontos alappillére a felvételnek.
 
A vizsgálat előzetesen egyeztetet időpontban történik.
 
Az egyeztetésre sor kerülhet telefonon e-mailen illetve személyesen.
Telefonszám: +36 (30) 701-8061 vagy +36 (62) 428-200
Cím: 6723 Szeged, Fésű utca 4., 6763 Szatymaz, Kossuth utca 1.
 
A felvételi alkalmasságról a felvételi bizottság dönt.
A bizottság tagjai:
 • pszichiáter szakorvos,
 • okleveles pszichológus,
 • a felnőtt rehabilitációs részleg felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkatársa,
 • a közösség képviselői.
Csak a bizottság egyhangú támogató véleménye alapján kerülhet sor az felvételre.
Terápia  
A terápiás közösségi modell keretei között tervezett, célzott és átfogó habilitációs és rehabilitációs tevékenységet folytat, melyben a kliensnek és a stábtagoknak is egyértelműen megfogalmazott terápiás célt szolgáló felelősségei és feladatkörei vannak.
 1. egyéni fejlesztés és terápia
 2. csoportos fejlesztő foglalkozás, csoportterápia
 3. családkonzultáció, családterápia
A terápiás közösség, mint módszer jellemzői:
 •  a szerepvállalás tudatos használata,
 •  visszajelzés,
 •  a tagság mint szerepmodell,
 •  a kollektív elem használata az egyéni változásban,
 •  közös normák és értékrendszer,
 •  a közösség-struktúra és rendszer,
 •  a nyílt kommunikáció mint eszköz,
 •  a kapcsolat felhasználása,
 •  a közösség kívülállósága az aktuálisan szerhasználó környezettől,
 •  a közösségi biztonságos környezet,
 •  a közösségi tevékenységek,
 •  a stábtag szerepének és funkciójának tudatos használata,
 •  a strukturált nap,
 •  a stádiumokra osztás,
 •  a munka mint tanulás és terápia,
 •  a tanulás mint terápia és mint tanulási folyamat (tanulás tanulása).  
A terápia időtartama: 6 hónap és 1 év között.
 
Utógondozás
A rehabilitációs programot befejező kliens számára segítséget nyújt az absztinens életfenntartásához. Aktív részt vállal a kliens a családba illetve a társadalomba való visszailleszkedésébe.
 
Rehabilitációs Centrum infrastruktúrája
·       az épületben az akadálymentes közlekedés biztosított,
·       lakószobák: 2 db 3 ágyas, 2 db 2 ágyas,
·       személyi tisztálkodást biztosítja a mosdó, zuhanyozó, ill. akadálymentesített zuhanyzó,
·       étkezésre rendelkezésre áll: melegítőkonyha és étkező,
·       közösségi tevékenységre rendelkezésre áll: 2 db csoportszoba, 1 tanuló-foglalkoztató szoba, 1 könyvtár,
·       tágas, gondozott udvar,
·       mosókonyha 1 db,
·       raktárhelyiség 2 db,
·       egészségügyi ellátás az orvosi szobában biztosított az alábbi módon:
·       a látogatók fogadására a igénybe vehető a könyvtárszoba illetve az a csoportszoba, amelyikben nincsen foglalkozás,
·       illemhely, folyamatos fűtés és meleg vízszolgáltatás áll rendelkezésre.
 
A stáb
Nagy Alíz
Koordinátor-helyettes, szociális munkatárs
 
 
Mészáros Róbert
Szociális munkás diplomámat Szegeden, a JATE-n szereztem. A Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum rehabilitációs részlegére 1997-ben kerültem. A klasszikus segítői feladatok mellett a terápiás munkák koordinálása, és a szabadidős sport és rekreációs tevékenységek szervezése tartozik. Szatymazon élek, két, gyönyörű szép gyermekemmel (Mór és Emese), és imádott társammal (Bea).
 
 
Nacsai Zsolt
2013. április 1-je óta dolgozom a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum rehabilitációs részlegén. A Szegedi Tudományegyetemen a szociális munka szakot végeztem el. Szakdolgozatomat az ópiát szerhasználók és a designer drogfogyasztók közötti differenciákról írtam. 2014 szeptemberéig, mint terápiás munkatárs a bentlakó kliensekkel végeztem terápiás munkát. Ezt követően a részleg koordinátora lettem.
 
 
 
 
 
"Megújultunk, hogy megújulhass!"