Kollégáink idén is részt vettek a Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlésén

A XXIX. vándorgyűlésen munkatársaink a következő előadást és workshopot tartották meg:

Arany Zoltán, Farkas Attila, Guti Kornél, Pálkúti Adrienne: Alkohol, pornó, szerető – Addikció generációkon át

Az aktuális családi patológiát nem csupán az adott időszak stresszorai (párkapcsolati problémák, szexuális deficit, megfelelési kényszer) táplálják, hanem a generációkon átívelő (vertikális) stresszorok, krízisek (lásd Carter és McGoldrick, 1989). Előadásunkban egy olyan terápiás munka lépéseit mutatjuk be, melyben mindezek egyidejűleg megjelennek. A szinkronicitás végigkíséri az egész folyamatot: egyszerre generálódnak a különböző krízisek a generációk szintjén és azonos időben el is indul a terápiás munka a szülői, illetve a nagyszülői színtéren. Az indexpáciens, szülei és felesége párhuzamosan vesznek részt terápiás folyamatban. Az indexpáciens esetében a szenvedélyek (adrenalin, pornó) mellett megjelennek a negatív szocializációs jelenségek (pl. hideg szülői bánásmód, addiktív minták) következményei: megrekedés serdülőkorban, megfelelési kényszer és szexuális zavarok. Az indexpáciensnél válásterápia indult el hat év házasság után; parakapcsolata tette nyilvánvalóvá, hogy ki kell lépnie házasságából. A párterápiás munka során feltárult édesapja súlyos alkoholproblémája, aki az ambulanciánkon egyéni konzultációba kezdett. Az indexpáciens válásterápiájából egyéni konzultáció lett, apja egyéni terápiájának lezárásával szülei párterápiája indult el. A terápia jelenleg is zajlik.

Farkas Attila, Arany Zoltán, Javora Katalin, Rózsa-Rab Hajnalka, Guti Kornél, Szobota Réka: Hídfőállások. Az addiktológiai problémákkal küzdő családok terápiás lehetőségei

Műhelyünkben öt, az addiktológiai munkában fontos beavatkozási területet dolgozunk fel esetvignetták, intervenciók, változások és elakadások ismertetésén keresztül. Ez az öt terület az érzelmek, kommunikáció, differenciálódás, kontroll, tünetek kezelése. Az érzelmekről Hoyer Mária nyomán, mint speciális szülői bánásmódot alakító tényezőkként és saját tapasztalataink alapján eklektikus megközelítésből beszélünk. A kommunikációval a kommunikációs fókuszváltás, a terápiás tolmácsolás és a tréning-jellegű pszichoedukáció szempontjából foglalkozunk, amelyek egyben a differenciálódást is segítik. A differenciálódás kapcsán Bowen nyomán és saját tapasztalataink alapján az ÉN-TE-MI határokkal foglalkozunk. A kontroll területét a társas viszonyok és a függőséget kontrollálási kísérletként értelmező megközelítésben vizsgáljuk. A tünetek kapcsán a sóvárgással,megcsúszással, visszaeséssel foglalkozunk. Az egyes területek kapcsán megosztjuk sikereinket, kudarcainkat és az általunk hasznosnak ítélt intervenciós lehetőségeket is.