Művészetterápia

Művészetterápiás műhelyünk célja, hogy különböző pszichológiai módszerek ötvözésével segítsük a szenvedélybetegséggel küzdők felépülését, életminőségük javítását. 2018 tavaszától különböző tematikájú és időtartamú csoportokat szervezünk.

Koordinátorok 

 

Roczkov Anna

 szociális munkás, művészetterapeuta-jelölt

Guti Kornél 

pszichológus, tanár

 

Tagok    

Dr. Prónai Csilla

 
pszichiáter szakorvos, művészetterapeuta-jelölt

Dr. Király Hajnal PhD 

 
okleveles biblioterapeuta, magyar–finn szakos bölcsész, filmesztéta
Mezey Eszter

 integrált kifejezés- és táncterápiás csoportvezető-jelölt

Nagy Alíz 

színházterapeuta

 

A foglalkozásokon az alábbi szimbólum- és művészetterápiás módszereket használjuk.

A Katarzisz Komplex Művészetterápia (KKMT) célja a zene és a vers egymást erősítő hatása által – mesterségesen – előidézett katarzisélményre épülő alkotói folyamat erejének felhasználása. Ennek következtében a felszínre kerülő lelki tartalmak megélése, megjelenítése, feltárása és megértése folyamán újjászerveződő dinamika elősegíti a kreativitás kibontakozását, a megrekedt helyzetekből történő elmozdulást, a megküzdési stratégiák fejlődését. A módszer lényeges eleme a természet rendjére való hangolódás, így lehetőség nyílik a kinti és a benti világ összhangjának megteremtésére, integrálására. A foglalkozásokon való részvételhez nincs szükség képzőművészeti jártasságra, a módszer egyik alapelve: „engedjük, hogy a kezünk vezessen bennünket az alkotásban…”.

 

A biblioterápiás/irodalomterápiás módszer alapja az a felismerés, hogy a (nem feltétlenül irodalmi) szövegek kiválóan alkalmasak a személyes történetek feltárására, megélésére, a csoport dinamikája által segített önreflexióra, ezáltal az önismereti munka segítésére. Az irodalomterápián való részvételhez nem szükséges előképzettség vagy irodalmi végzettség, mert az irodalmi szövegek csupán kapaszkodóként szolgálnak a személyes témák kibontásához. Nem a műveket elemezzük, hanem önmagunkat és egymást ismerjük és értjük meg a műveken keresztül egymás segítségével.

 

A katatím imaginatív pszichoterápia (KIP) egy pszichodinamikai alapokon nyugvó, tudományosan megalapozott pszichoterápiás eljárás. Az elnevezés a képben megjelenő lelki tartalmak érzelmek és hangulatok általi meghatározottságára utal. E módszernél az imaginációval (képzeleti képek előhívása) és az imaginációban folyó pszichoterápiás munka az alapvető és központi történés.

 

Az integrált kifejezés- és táncterápia (IKT) segítségével saját testi élményeink és mozgásunk, a belőlünk fakadó természetes tánc segítségével ismerhetjük meg mélyebben önmagunkat. Mindezen túl egyéb kifejezésművészetekkel is dolgozunk, így testi élményeinkhez és mozgásunkhoz rajz, festés, montázs- és kollázskészítés, hangadás, vers- és meseírás, színházi önkifejezés is kapcsolódik. A résztvevőknek semmilyen művészi jellegű előképzettségre nincs szükségük, hiszen a módszer a művészi önkifejezésre mint alapvető emberi szükségletre tekint, ami mindannyiunkban megvan. Az IKT egy humanisztikus, rendszerszemléletű és tapasztalati alapon működő pszichoterápiás módszer, mely a kapcsolat megtartó ereje által az „itt és most”-ban megszülető élmények gyógyító hatására épít.

A befogadó képzőművészet-terápia a meglévő képzőművészeti alkotások hatása, pszichés tükröződése a páciensben, az elemzés és a megértés. A terápia célja minden esetben valamilyen konkrét, belső pszichés élmény egyedi megjelenítése – saját vagy kész alkotáshoz kapcsolódóan -, melyben a páciens érzései és gondolatai kifejezésre jutnak, közvetlenül vagy áttételesen megnyilvánulnak.

Színházterápia

 

Elérhetőségünk: drogambulancia.szeged@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kifejezés mindig a magunkra eszmélést, önmagunk felismerését, integrálását és újraalkotását is jelenti, amennyiben megéljük saját mozgásra és változásra irányuló képességünket. A kifejezett, kívülre helyezett részünk sajátunkként, önmagunk részeként való felismerése és integrálása az első lépés az Egész-ség felé. Így lesz a kifejezés és a mozgás az önismereten keresztül az Egész-ség, a teljessé válás útja.” (Wilfried Gürtler)

 

" Azt várják, hogy beszéljek róla;

elkezdem a bőrt tépdesni a számról,

de nem értik, hogy ez már az." (Simon Márton)

 

"Nem vers,

csak tanítom beszélni a

szorongásaimat." (Simon Márton)

 

"Minden szín lelki rezdülést kelt, és minden rezdülés gazdagabbá teszi a lelket."  (Kandinszkij)