Nappali ellátás munkatársai

Szabó Ágnes részlegvezető, szociális munkás

2014 júliusától dolgozom a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrumban, a Nappali Ellátás részlegében, mint terápiás segítő. Ezt megelőzően 10 évig tevékenykedtem iskolai szociális munkásként halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalok körében. Tudásomat, értékeimet és eddigiekben megszerzett szakmai tapasztalataimat jelenlegi munkakörömben igyekszem minél szélesebb körben képviselni, professzionalitását bővíteni. Feladatom a kliensfelvételen túl, a klub által biztosítható szolgáltatások klientúrához illeszkedően annak bővítés, közösség és közösségi tér kialakítása. 
Mottóm: "Összeszőheted szertehullott lelkedet gondosan ügyelve sorról, sorra haladva felépítheted újra életed."

Presír Petra szociális munkás

2008-ban végeztem Szegeden általános szociális munkásként. Ezt követően családsegítő szolgálatnál dolgoztam családgondozóként, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő egyének és családok számára nyújtottam segítséget.
2015 októberétől dolgozom a drogcentrum nappali ellátásában terápiás segítőként. Feladataim az életmód-változtatás ösztönzésére irányulnak: tanácsadás, információnyújtás, motivációs beszélgetések, egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás segítése, visszaesés megelőzése, szociális, hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, szabadidő-eltöltési lehetőségek, programok szervezése, dokumentáció vezetése.

Hüvös Lajos művelődésszervező menedzser

2007 óta dolgozom a Drogcentrumban, feladatom az intézmény klub részében a programok és szolgáltatások szervezése, tervezése és lebonyolítása, valamint egyéb külső rendezvényeken való részvétel és szervezés. Ezek kiegészülnek a klub marketing stratégiai elemeinek kidolgozásával, arculattervezésével, külső promócióval, kapcsolatépítéssel, reklám- és grafikai tervezéssel, pályázatfigyeléssel és készítéssel, egyéb kreatív feladatokkal. Szakképzettségeim: Művelődésszervező menedzser (dpl.: kommunikációelmélet), díszítő szobrász, videó szerkesztő, népművelő, lézertechnikus. Érdeklődési kör: Orientalizmus, etológia, egzisztencializmus, memetika, underground kultúra, művészet, aranymetszés.

 

 

Gyenes Miklós recepciós

Gyenes Miklós vagyok, 2012 nyara óta dolgozom a Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrumban, a Nappali Ellátás részlegének tagjaként. Feladatom a recepción való helytállás, és az ehhez kapcsolódó feladatok, úgymint a kliensirányítás, a kliensek adminisztrációja, illetve a Nappali Ellátáshoz kapcsolódó egyéb feladatok elvégzése, ügyintézés.