Pályázatok

Aktuális pályázatunk

Projekt címe: A Szegedi Kistérség gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitációjának korszerűsítése

Projekt azonosító: TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0003

Támogatás összege: 17 363 405 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai befejése: 2015.10.31.

A megvalósítás helyszíne: SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY, 6763 Szatymaz, Kossuth u.

Projekt leírás:

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához.

Az SZKTT ESZI Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum a TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2012-0003 pályázata alapján meg tudja valósítani a gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitációs intézet fekvőbeteg szakellátás programját. 2012-ben került beadásra az Egyetemmel közösen a Rehabilitációs Centrum DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001pályázata. A pályázat pozitív elbírálást kapott, így megépülhetett Szatymazon a Centrum első lépcsőfoka. Ezzel párhuzamosan folyamatban van az ambuláns ellátás kialakítása. A felelős minisztérium felkérte a Drogcentrum munkatársait, hogy vegyenek részt a szakmakód, illetve a szakmai minimumfeltétel kidolgozásában. Tagjai vagyunk annak a minisztérium által létrehozott munkacsoportnak, amely a gyermek-addiktológiai ellátás protokolljának, szakmai hátterének a kidolgozásán munkálkodik.

A ROP pályázat megvalósítása lehetővé tette a Rehabilitációs Centrum létrejöttét. Az intézmény országos szinten is hiánypótló, és egyedülálló ellátási formát hoz létre, amely keretében felvállalja a szenvedélybeteg gyermekek és fiatalkorúak gondozását, reszocializációját.

A speciális, egyedülálló ellátási forma megköveteli, hogy az ország valamennyi területéről nemre, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül biztosítsunk lehetőséget a talpra álláshoz.

A szenvedélybetegség természetét tekintetbe véve szükségessé válik a fizikai környezetből való kiemelés, és egy új biztonságos, "szermentes" környezet biztosítása. A Centrum első ütemben 12 fő felnőtt és 8 fő serdülő függő fiatal ellátására lesz alkalmas. Második ütemben a lakószobák fejlesztésével 15 felnőtt és 15 serdülő ellátását tudja biztosítani. Ezen ellátáshoz van szükségünk az egészségügyi foglalkoztatási létszámbővítésre a szakmai minimumfeltételek figyelembevételével. A fekvőbeteg ellátásban résztvevő szakemberek száma 13 fő, közülük 11 fő bérét a pályázatból kívánjuk finanszírozni.

A Centrum szolgáltatás elemei, tevékenységek:

- a teljes körű információ átadás a szolgáltatásról, illetve a felépülés folyamatáról,

- a felépülést segítő terápiás közösségi modell biztosítása,

- a motiváció megerősítéséről, kontroll,

- a napi háromszori étkezés,

- a ruházat tisztításának lehetősége,

- orvosi alapellátás, szakorvosi ellátás beutalás,

- a kulturált szabadidő-eltöltés feltételei,

- a tanulás, képzés, továbbképzés feltételei

A beavatkozások elsődleges célja, várható eredmények

1. Elsődleges pszichológiai cél: a negatív viselkedés, gondolkodás és érzésvilág megváltoztatása.

2. Elsődleges szociális cél: a felelős, drogmentes életmód elsajátítása, alkalmazkodás és beilleszkedés megtanulása, egészséges társas kapcsolatrendszer kialakítása

3. Egyéb célok:

- a kapcsolatteremtés és autentikus kifejezésmódok elsajátíttatása,

- attitűdök kialakulásának analízise, a traumás élmények feldolgozása,

- egyéni felelősségvállalás megtanulása,

- önértékek tisztázása,

- önértékelés fejlesztése,

- demisztifikáció, reális belátási képesség kialakítása.

A rehabilitáció elvégzése után 4 irány képzelhető el. Az elsődleges cél a fiatal visszaintegrálása az eredeti családba. Sok esetben ez nem kivitelezhető, mert nincs fogadókészség a család részéről, illetve maga a család veszélyeztető faktor a visszaesés szempontjából a fiatal számára. Ezen esetekben, a családdal folytatott folyamatos munka mellett adekvát megoldás lehet a normál kollégiumba, illetve félutas házba való integrálás. Olyan esetekben, ahol nincs természetes támaszték a fiatal számára szükséges a nevelőszülői hálózat, a gyermekvédelmi intézményrendszer bekapcsolása. Ezen esetekben fontos már a terápiás folyamatba bekapcsolni az ellátórendszer megfelelő szintjeit.

Kedvezményezett neve és elérhetőségei:

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Cím: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45.

Tel.: +36 62/425-177

E-mail:  egyszocint@int.ritek.hu

Honlap: www.szktt-eszi-szeged.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetőségei:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. 'C' épület

Tel.: +36 1/273-4250

E-mail:  eutamogatas@esza.hu

Honlap: www.palyazat.gov.hu

 

2015-ben:

Együttműködési program az új szintetikus drogok feltérképezéséért
http://www.segelyszervezet.hu/hu/isec-tisztabb-kep

2014-ben:

NCSSZI által kiírt KAB-FF-14-16181 számú pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására 1.600.000 forint 

2013-ban:

NCSSZI által kiírt KAB-FF-13-B-13871 számú pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására 1.700.000 forint

2012-ben:

NCSSZI által kiírt KAB-FF-12-8122 számú pályázat szubsztitúciós kezelést kiegészítő szolgáltatások és fejlesztések támogatására  1.100.000 forint