Publikációink

Farkas Attila

 szociális munkás, család- és párterapeuta

 

Tanulmánykötetek

1) A család szerepe a serdülőkori drogprobléma kialakulásában, elkerülésében. (2014)
In: Kitekintés – Perspective - Magyar-román-szlovák periodika. Szent István Egyetem pp. 38-45
ISSN 1454-9921
2) Rituálé és pályaorientáció - Kiegészítés, vagy hiánypótlás? (2008)
In: Nagyítás, Szeged, Nagyító Alapítvány pp. 98-110
ISBN 978-963-88033-0-6

 

Folyóirat – megjelenések

Drunkorexia. (2014) In: Szociális szemle – A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék folyóirata (7):1  pp.101-108  
Társszerző: Lantos Katalin
"Egyedül te tudod véghezvinni, de egyedül nem tudod véghezvinni." (2011) A szegedi integrált modell. In: Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele, (17):9 pp. 11-15.
Társszerző: Arany Zoltán
A dizájner jelenség. (2011)
In: Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele, 2011. (17):9 pp 20-21.
VESZÉLY EZ? TETTETÉS? (A gyermekjóléti munka egy évtizedének tanulságai alulnézetben). (2007)
In: Háló: a Szociális Szakmai Szövetség hírlevele, 2007. (13):7 pp. 14-15
Rituálé és pályaorientáció -Kiegészítés, vagy hiánypótlás? (2010)
In: Szakoktatás – az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságának pedagógiai folyóirata, 2010. (60) pp. 8-15.
Rendszerszemléletű egyéni első interjú és konzultáció bántalmazott serdülőkkel. (2005)
In: Háló: a Szociális  Szakmai Szövetség hírlevele, 2005. (11):10 pp. 18 - 22.
Konferenciabeszámoló – Családterápiás vándorgyűlés, Keszthely. (2013)
In: Pszichoterápia, (22):5 pp. 34

 

Előadások

Szenvedélyek és ellátási lehetőségek (2015)
Új kihívások és megoldási lehetőségek a gyermekvédelemben c. konferencia, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Szeged. 2015. július 16.
Alkohol, pornó, szerető–Addikció generációkon át (2015)
Társzszerzők: Arany Zoltán, Guti Kornél, Pálkúti Adrienne
Az integrált serdülő addiktológiai ellátás lehetősége. (2015)
Győr, Nemzetközi Gyermek- és Tinédzseraddiktológiai Konferencia 2015. ápr. 21.
Társszerzők: Arany Zoltán, Farkas Attila, Juhász Zsuzsanna, Nagy Katalin
A bentlakásos gyermekaddiktológiai ellátás a rendszerelmélet tükrében (2014)
A Magyar Családterápiás Egyesület XXVII Vándorgyűlése, Eger, 2014. április 26.
Társszerzők: Arany Zoltán, Lacsán Katalin, Havasi Mónika, Rab Hajnalka,
Dancsó Angéla, Javora Katalin
Terápiás Munka Addikt családokkal – sikerek, kudarcok. (2013)
A Magyar Családterápiás Egyesület XXVII Vándorgyűlése, Keszthely, 2013. április 6.
Társszerzők: Arany Zoltán, Lacsán Katalin, Havasi Mónika, Rab Hajnalka,
Dancsó Angéla, Javora Katalin
Serdülőkori szenvedélyek – fojtó családi kötelékek. (2013)
A Magyar Családterápiás Egyesület XXVII Vándorgyűlése, Keszthely, 2013. április 6.
Hozzátartozók, természetes támogatók bevonásának technikái és eredményessége (2013)
II. Szentesi Pszi-nap, Szentes, 2013. Június. 6.
Mozaikok -Terápiás munka addikt családokkal -sikerek, kudarcok, sajátosságok (2013)
A Magyar Addiktológiai Társaság IX. Országos Kongresszusa, Siófok, 2013 november 22.
Társszerzők: Arany Zoltán, Blazsek Attila, Dancsó Angéla, Javora Katalin, Rab Hajnalka, Lacsán Katalin
Serdülőkori szerhasználat aktuális vonatkozásai (2013)
A Magyar Addiktológiai Társaság IX. Országos Kongresszusa, Siófok, 2013 november 21.-23-
Társszerzők: Dr. Havasi Mónika, Arany Zoltán, Javora Katalin
A család szerepe a serdülőkori drogprobléma kialakulásában, elkerülésében (2012)
Az élhető város és vidéke – Nemzetközi szimpózium – SZAB Békés Megyei Tudományos Testülete, SZIE GK
Család -közösség-intézmény – Változó szerepek és feladatok – merre tartunk? (2008)
Az MTA SZTB gyermekintézmények mentálhigiénés munkabizottsága, pszichiátriai munkabizottság és a Gyermeksors Alapítvány "Megváltozott szerepkihívások" Hogyan növelhetjük esélyeinket a gyermek- és ifjúságvédelemben? c. konferenciája, 2008. november 20. Szeged
Műhelyek, wokshopok
1) Hídfőállások. Az addiktológiai problémákkal küzdő családok terápiás lehetőségei.(2015)
A Magyar Családterápiás Egyesület XXIX. Vándorgyűlése, Békéscsaba 2015. április 11.
Társszerzők: Farkas Attila, Arany Zoltán, Javora Katalin, Rózsa
-Rab Hajnalka, Guti Kornél, Szobota Réka
2) Terápiás Munka Addikt családokkal – sikerek, kudarcok. (2013)
A Magyar Családterápiás Egyesület
XXVII Vándorgyűlése, Keszthely, 2013. április 6.
Társszerzők: Arany Zoltán, Lacsán Katalin, Havasi Mónika, Rab Hajnalka,
Dancsó Angéla, Javora Katalin
3) A svábok azok meg kik? – érzelem- és értelemgyakorlatok Balogh Robert schvab szövegei nyomán. (2008)
Az SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Identitáskutató Műhely "Nemzetiségi- nemzeti - európai identitás" című konferenciája, 2008. november 12 -13. Szeged
Társszerző: Propszt Eszter

Guti Kornél

 pszichológus, tanár

 

Tudományos publikációk, előadások

Arany Zoltán, Farkas Attila, Guti Kornél, Pálkúti Adrienne (2015). Alkohol, pornó, szerető – Addikció generációkon át. XXIX. Magyar Családterápiás Egyesület Vándorgyűlése – Békéscsaba, 2015. április 10–12.
Kasik László és Guti Kornél (2015). A kortársi versengés és problémamegoldás jellemzői serdülők körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 70(1) 179–195.
Kasik, L., Fejes, J. B., Zsolnai, A., Guti, K., & Gáspár, Cs. (2015). Social Problem Solving among Disadvantaged and Non-Disadvantaged Students. (under review)
Kasik László, Guti Kornél és Gáspár Csaba (2014). Hátrányos és nem hátrányos helyzetű diákok szociálisprobléma-megoldó gondolkodása. Magyar Pedagógia, 114(1) 49–63.
Kasik László, Guti Kornél, Virág Krisztina (2013). Hátrányos és nem hátrányos helyzetű serdülők problémamegoldásának eltérései. XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia – Eger, 2013. november 6–9. 
Keresztes Noémi, Tari Richárd, Bak Judit és Guti Kornél (2011). Sport mint védőfaktor? Gyermekotthonban élő fiatalok problémaviselkedése. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus – Győr, 2011. május 18–20.