Terápiás program

Időtartam

A rehabilitációs ellátás időtartama 6–7 hónap. A felépülés a teljesen zárt időszakot követően egyre inkább a feladat- és felelősségvállalásra építve halad a teljesebb, egészségesebb, önállóbb életvitel kialakítása felé. 

Felépítés

Célunk, hogy a gyermek- és serdülő fiatalok családjai, közvetlen szociális környezetük részére olyan önkéntességen alapuló bentlakásos közösségi terápiás ellátásrendszer biztosítsunk, amely elősegíti az ellátást igénybe vevő rehabilitációját, a társadalomba, korábbi közösségeibe, családjába történő konstruktív visszailleszkedését, valamint a szenvedélybetegek, droghasználók minél szélesebb elérését. Az intézményi ellátás az életmód- és kapcsolati változásra, a személyiség fejlesztésére és az ellátottak kapcsolati menedzsmentjének fejlesztésére irányul.

A rehabilitáció alatti pedagógiai felzárkóztatás célja, hogy a kliens feltérképezze helyzetét az oktatási rendszerben, reális képet kapjon magáról és képességeiről. Segítséget kap ahhoz, hogy az elmaradásait pótolja, felzárkózzon a korához és lehetőségeihez mérten. Magántanuló esetében biztosítjuk a vizsgákra való felkészítést. 

Hosszabb távon a szerhasználat csökkenése, és/vagy megszűnése, a relapszusok kivédése, a tartós absztinencia elérése szerepel a célok között.

Módszerek

A gyermek- és ifjúsági addiktológiai rehabilitáció ellátás a felnőtt-ellátáshoz képest más, speciális elemeket is magában foglal. Ez igaz a szociális és az egészségügyi, valamint a pedagógiai területekre is.

A terápia a gyermek és serdülőkori sajátosságok figyelembe vételével az alábbi megközelítések elméleti és gyakorlati elemeit ötvözi a terápiás közösségi modell (TC) keretei között:

·       kognitív és viselkedésterápia,

·       rendszerszemléletű elemeket ötvöző terápia

·       más, terápiás és fejlesztő hatású eljárások és intervenciók

·       mindezek a megközelítések megjelennek a rehabilitációs tevékenységet nagymértékben jellemző csoportos munkaformákban is.

Szolgáltatásaink:

 • közösségi élet
 • egyéni és csoportfoglalkozások
 • pedagógiai szolgáltatás
 • pszichológiai szolgáltatás
 • szociális és jogi ügyek intézésének segítése
 • iskolai és magántanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézésének segítése
 • családkonzultáció, családterápia
 • terápiás munka
 • művészetterápia
 • visszaesést megelőző csoportfoglalkozások
 • iskolakeresés segítése
 • álláskeresés segítése
 • egészségügyi alap és szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • napi ötszöri étkezés biztosítása
 • tisztálkodási, mosási lehetőség biztosítása
 • szabadidős tevékenységek szervezése

A rehabilitáció után

A terápia végére a kliens családjával együtt - a szakemberek javaslatait figyelembe véve - meghatározza a számára legmegfelelőbb életteret. Annak érdekében, hogy a rehabilitáció után a fiatal a lehető legjobb környezetbe kerüljön, segítünk a munkahely megtalálásában vagy iskola kiválasztásában.

Végzett terápiásaink kérhetnek meghatározott időtartamra szóló „félutas” kollégiumi elhelyezést, melynek célja, hogy a fiataloknak biztonságos környezetből legyen lehetőségük az új szermentes élet megkezdésére. Mindezt már enyhébb kontrol alatt, azonban továbbra is tervezett és ellenőrzött módon. A „félutas” ellátásba bekerülés feltétele a terápia sikeres befejezése és munkaviszony, vagy tanulói jogviszony megléte.

Klienseink Szegeden igénybe vehetnek önsegítő csoportot, a hozzátartozóknak pedig továbbra is tudunk biztosítani ingyenes családterápiát.