Szolgáltatásaink

Tanácsadás

A behatárolt, rövidebb időtartamú konzultáció célja a felvilágosítás, a motiváció felkeltése a magasabb küszöbű szolgáltatások igénybevételére, ugyanakkor irányulhat az egészséges életvitel kialakítására, annak fenntartására.

Ambuláns terápia

Pszichoterápiás és/vagy gyógyszeres terápiák kombinációja legalább heti 1 alkalommal. Célja a szerhasználat következményeként, vagy attól függetlenül kialakult pszichológiai tünetek kezelése.

Szubszituciós terápiák (Methadon, Suboxone)

Az ópiát-függő betegek jelentős része nem képes az absztinenciára, s emiatt átmenetileg vagy akár tartósan is agonista helyettesítő-kezelést igényel. Így mentális és szomatikus állapotuk is lényegesen kedvezőbb, mint a kezelésbe nem kerülőké. A terápia további előnye, hogy lehetőséget teremt az utcai – többnyire intravénás – szerhasználat legális szerrel történő helyettesítésére, ezáltal csökken a kriminalitás, illetve a vér útján terjedő fertőző betegségek előfordulása. A szubsztitúciós terápiákat szigorú szakmai protokollok betartása mellett végezzük. 
A szubsztitúciós terápiáknak két változata van: fenntartó és detoxifikációs kezelés.
A páciensek szakorvosi kontroll alatt állnak, ezen túlmenően minden kliensünk kapcsolatban áll a Drogcentrum terápiás munkáját segítő munkatársainkkal (szociális munkás, mentálhigiénikus, pedagógus), akik életvezetési- és szociális problémáikban nyújtanak segítséget. A több figyelmet igénylő eseteket heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoporton vitatja meg egy szakmai team.

Családterápia

A családterápia olyan pszichoterápiás szemlélet és módszer, amelynek során a szakemberek nem csak a tüneteket hordozó egyénnel, hanem annak egész családjával együttműködve megváltoztatják a család viselkedését, dinamikáját. Ezáltal egy új, harmonikusabb családi rendszer alakul ki, mely megszünteti a tartós feszültségeket, problémákat.
 

Állapotfelmérés

Az állapotfelmérés során a páciens szerhasználatának súlyosságát mérjük fel, ekkor kerülhetnek diagnosztizálásra a társbetegségek. Az állapotfelmérés végén a pácienst célzottan irányítjuk a számára legmegfelelőbb ellátási rendszerekbe (pl. rehabilitációs intézetekbe, szubsztitúciós terápiákra, szűrővizsgálatokra)

Szűrővizsgálatok

Kérésre és indokolt vér- és vizeletvizsgálat: vér útján terjedő fertőző betegségek (Hepatitis C és AIDS) szűrésre valamint szerhasználat kimutatása.

Krízisintervenció

Akut krízisben lévők számára segítő beszélgetés, melyben támasznyújtás, érzelmi realitás képviselete és a totális beszűköltség oldása (debreefing) elsődleges fontosságú.